Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy), Turkey

 • 2008 - 2013 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Devlet Konservatuvarı, Çalgı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  Erol Deran'ın kanun ile eser icrasının özellikleri

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)