Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Ve Uzay Mühendisliği (Disiplinlerarası) (Dr), Türkiye 1993 - 1998
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Ve Uzay Mühendisliği (Disiplinlerarası) (Yl) (Tezli), Türkiye 1989 - 1993
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1985 - 1989

Yabancı Diller

İngilizce

Yaptığı Tezler

Doktora, Katmanlı Kompozit Panellerin Anlık Basınç Yüküne Dinamik Cevabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Ve Uzay Mühendisliği (Disiplinlerarası) (Dr), 1998
Yüksek Lisans, Bir Uçak Dış Yükü Yapısının Statik ve Dinamik Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Ve Uzay Mühendisliği (Disiplinlerarası) (Yl) (Tezli), 1993

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Makina Mühendisliği, Mekanik, Katı Cisimler Mekaniği , Kırılma Mekaniği , Sonlu Elemanlar Yöntemi , Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Yapısal Teknolojiler, Malzeme Teknolojileri, Test Teknikleri, Analiz teknikleri, Deformasyon, Gerilme, Titreşim ve Gürültü Analizleri, Metal olmayan malzemeler, Yer Testleri - Yapısal Testler (Deformasyon, Gerilme, Titreşim, Akustik, vb.)

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, 2005 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, 2002 - 2005
Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, 1992 - 2002

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Ve Uzay Mühendisliği, 2018 - Devam Ediyor
Program Koordinatörü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018 - Devam Ediyor
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri, Uçak Mühendisliği, 2016 - Devam Ediyor
Staj Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri, Uçak Mühendisliği, 2013 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013 - Devam Ediyor
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri, Uçak Mühendisliği, 2002 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, 2007 - 2019
Dekan Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2002 - 2003

Verdiği Dersler

Composite Materials, Lisans, 2005 - 2006
Mukavemet II, Lisans, 2003 - 2004

Yönetilen Tezler

Türkmen H. S. , Lifli kompozit yapılarda titreşim probleminin varyasyonel asimptotik yöntemle incelenmesi, Yüksek Lisans, E.YÜZBAŞIOĞLU(Öğrenci), 2010
Türkmen H. S. , Kompozit malzemeden imal edilmiş bir takviye elemanının eğilme ve burulma yükü altında deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, Yüksek Lisans, A.IŞIK(Öğrenci), 2008
Türkmen H. S. , Anlık basınç yükü etkisi altında kompozit malzemeden yapılmış yarı küresel bir kabuk yapının dinamik davranışının incelenmesi, Yüksek Lisans, H.MURAT(Öğrenci), 2005

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Parçaçık Swarm Algoritması Kullanılarak Kompozit Bir Şaftın Çok Amaçlı Optimizasyonu, 2015 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Silindirik Tüp Şeklindeki Kompozit Yapıların Birleşik Yükleme Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi, 2014 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalınlığı Değişen Kompozit plakların Diferansiyel Kuadratür Yöntemi ile Dinamik Analizi, 2013 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fiber Takviyeli Polimerik Kompozitlerin Yorulma Ömürlerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem, 2013 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalınlığı Değişen Plakların Diferansiyel Kareleme Yöntmiyle Geçişli Çözümü, 2012 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tekrarlı Yükler Altında Çatlak İlerlemesinin Araştırılması, 2012 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Diferansiyel Kuadratür Yöntemi ile Değişken Kalınlıklı Katmanlı Plakların Statik Analizi, 2011 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katmanlı Plakların Konsantre Olmuş Anlık Basınç Yükü Altındaki Dinamik davranışı, 2010 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eknesel Yüklü Katmanlı Kompozit Kirişlerin Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışı, 2009 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bir Mini UAV İniş Takımının Yapısal Optimizasyonu, 2008 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Değişken Genlikli Çok Eksenli Tekrarlı Plastisite Gözlenen Pseudo-Saturasyon Davranışı için Bir Formülasyon, 2004 - 2018
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalınlığı Değişen SAndviç Yapıların Dinamik Davranışının İncelenmesi, 2012 - 2016
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bir Uçak Yapısal Bileşeninin Serbest Titreşim Davranışının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenemsi, 2011 - 2014
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sandviç Plakların Darbe Yükleri Altındaki Davranışının İncelenemsi, 2011 - 2013
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karbon Nano Tüplerin Birbiriyle Etkileşimlerinin Nano Tüp Takviyeli Kompozit Yapının Mekanik Davranışına Etkisinin İncelenmesş, 2011 - 2013
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kompozit Malzeme Üretim Süreçleri ile Helikopter Kuyruk Konisi Üretimi ve Mekanik Testlerin Uygulanması, 2011 - 2012
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dikey Yönelimli Karbon Nanatüp ile Güçlendirilmiş Nanokompozitlerin Karakterizasyonu ve Modellenemsi, 2010 - 2012
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİR ÇARPIŞMA KUTUSUNUN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK OPTİMİZASYONU, 2010 - 2011
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katmanlı Çekirdekli Sandviç Plakların Anlık Basınç Yüküne Cevabı, 2010 - 2011
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, VARYASYONEL ASİMPTOTİK YÖNTEMLE HOMOJENLEŞTİRME PRENSİBİYLE LİFLİ KOMPOZİT ÇUBUKLARIN TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ, 2009 - 2011
Türkmen H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İnsansız Hava Araçları için kompozit İniş Takımı Tasarım, Üretim ve Testleri, 2009 - 2010

Bilimsel Hakemlikler

Shock and Vibrations, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
Asian Journal of Mathematics and Computer Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2017
Composites Part B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
Arabian Journal for Science and Engineering, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Composites Part B, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016

Bilimsel Danışmanlıklar

TUSAŞ, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2017 - 2018

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2nd International Conference on Impact Loading of Structures and Materials, Katılımcı, Xian, Çin, 2018
THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN, Katılımcı, Lisbon, Portekiz, 2017
International Workshop on the Explosive Blast Response of Naval Composite Materials and Structures, Davetli Konuşmacı, Melbourne, Avustralya, 2016
The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Katılımcı, Praha, Çek Cumhuriyeti, 2015
The 4th International Conference on Computational Methods, Katılımcı, Gold Coast, Avustralya, 2012
Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Katılımcı, Haniá, Yunanistan, 2011
The Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Katılımcı, Valencia, İspanya, 2010
Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Katılımcı, Funchal, Portekiz, 2009
The Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Katılımcı, Athína, Yunanistan, 2008
12th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, Katılımcı, Victoria, Kanada, 2008
48th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, Katılımcı, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 2007
The Seventh International Conference on Vibration Problems, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2005
9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, Katılımcı, Genève, İsviçre, 2003
39th Annual Meeting of the Society of Engineering Science, Katılımcı, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 2002
35th Annual Technical Meeting of the Society of Engineering Science, Katılımcı, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 1998
Advances in Computational Structural Mechanics, Katılımcı, Edinburgh, İngiltere, 1998

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):309
h-indeksi (WOS):8

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Tusaş