Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Uluslararası Lisansüstü Sanat ve Tasarım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 “Sanatsal Eylemde Yaratıcılığın Narsist İçeriği ve Cinsellik: Freud, Lacan, Hegel”, Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 “Politeia (Devlet)”, Seminer, KDO: Klasik Düşünce Okulu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 “Sanat Felsefesinde Temel Kavramlar”, BİSAV

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Platon Okumaları, Seminer, KDO: Klasik Düşünce Okulu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Sanat ve Hukuk Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 “Sanatsal Değer ve Ekonomik Değer Arasındaki İlişkiye Etik Açıdan Bakış”, Sanat ve Hukuk Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 “Mimarlık Semineri 2015: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak”

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Sanatın Halleri – Ve İnsan Ol Dedi: Sanat

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 “Arafta Barınan: Özdeşlik ve Değil Özdeşlik Arasında Sanatçının Hupokrites Olarak Portresi”

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 “Hidden Horizon & Theatre of Transcendence: Du¨rer’s “Melencolia I. (An Alternative Solution and Interpretation for the Enigmatic Polyhedron in Du¨rer’s “Melencolia I.)”,

  Davetli Konuşmacı

  Girona, İspanya

 • 2013 “Kentin İzleri”, İAU, Türkiye Araştırmaları Merkezi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 “An Exercise on Quality”

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 “Canvas in a New Light”

  Davetli Konuşmacı

  Cuenca, İspanya

 • 2007 “Bilinç ve Sanat: Picasso ve Resimsel Eylem”

  Davetli Konuşmacı

  Sakarya, Türkiye

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2020 Sanat ve Felsefe

  Konferans

  Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye

 • Aralık 2019 Platon ve Kant Düşüncesinde Güzellik Tecrübesinin İnşası ve idea

  Seminer

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2019 Sanat ve Felsefeyi Birlikte Düşünmek

  Konferans

  Galatasaray Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 Mühendislik sanatı

  Konferans

  Netaş , Türkiye

 • Kasım 2019 Kurucusuna Göre Felsefe

  Konferans

  Çanakkale Koza Gençlik Derneği, Türkiye

 • Ekim 2019 Platon'un Politeia diyalogu

  Konferans

  Kabataş Erkek Lisesi, Türkiye

 • Mayıs 2014 Hidden Horizon & Theatre of Transcendence: Dürer’s “Melencolia I. (An Alternative Solution and Interpretation for the Enigmatic Polyhedron in Dürer’s “Melencolia I.)

  Konferans

  ERAM Girona University, İspanya

 • Mart 2009 Picasso ve Resimsel Eylem: Kübizmin Doğuşu

  Konferans

  Sakarya Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2008 Canvas in a New Light

  Konferans

  Universidad de Castilla-La Mancha, İspanya

 • Mayıs 2008 “Bologna Sürecinde Yüksek Sanat Eğitimi odaklı “Artesnet Europe” Projesi Uluslararası Ankara Çalışma Konferansı, "An Exercise on Quality: Akdeniz University Case"

  Çalıştay

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2007 Invisible Letters

  Çalıştay

  Fachhochschule Darmstadt, Almanya