Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Derrida’nın Eczanesi: Reçeteyi Okuyamamak

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.114-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanatsal Değer ve Ekonomik Değer Arasındaki İlişkiye Etik Açıdan Bakış

Mavi Atlas, cilt.5, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanpınar’da Zaman ve Gelenek Yanılsaması

Posseible / Journal of Thinking, ss.58-63, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kant and Plato on the Experience of Beauty

Dört Öge, ss.63-75, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Cam’da ‘Patetik Hata’: Bir Müzmin Bekârın Cogito Sahnesinde Portresi

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.21, ss.297-306, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant and Plato on the Problem of Beauty

Dört Öge, ss.63-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Picasso ve Sanatsal Eylem Kübizm in Doğuşu

Mavi Atlas, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant Estetiğinde Sembol Tanımının Eleştirisi

Mavi Atlas, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silenus Maskesinde Bir Ayna Platon Diyaloglarında Sokrates Figürü

Kaygı, ss.205-209, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon Düşüncesinde Aletheia

Kaygı - Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, cilt.0, ss.205-209, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heraklitus Fragman 21 Bir Yaklaşım

Felsefe Tartışmaları, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon Düşüncesinde alethêia

Kaygı, ss.205-209, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POLITEIA Diyalogunda epistêmê Tasnifi ve dialektikê methodos un Anlamı

Felsefe Tartışmaları, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger in Platon un Hakikat Doktrini Makalesi Üzerine Bir Eleştiri

Felsefe Tartışmaları, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dürer in Bir Simyager Olarak Portresi Melencolia 1 Gravürü

FelsefeLogos, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik

Mimarlık Semineri 2014, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

The Experience of Beauty in Kant and Plato And The Rose Shall Never Die

XVII. International Congress of Aesthetics, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Temmuz 2007

Kuramsal Bir Ön Eskiz Görsel Sanatlarda Mimesis

Türkiye’de Estetik” / “Aesthetics in Turkey ODTÜ, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2006, ss.429-437

Kitap & Kitap Bölümleri

Sanatın Ruh Hâli: "Orada Olmak"

Her Resim Bir Otoportredir Utku Dervent Sanatçı Kitabı, Oğuz Erten, Editör, Bozlu Sanat Yayınları, İstanbul, ss.12-19, 2016

Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik

Mimarlık Semineri 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak, , Editör, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, ss.217-241, 2016

Antalya’nın Kentleşmesi İçin Toplumsallaşma ve Kültürel İletişimin Önemi

Kent Müze Tarih Söyleşileri Dizisi Kitapçığı 6, , Editör, Antalya Kent Müzesi Projesi Yayınları, 2008