Education Information

Education Information

 • 1994 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Astronomy And Space Scıences, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Astronomy And Space Scıences, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate Minor

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Physıcs, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Astronomy And Space Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Geç tayf türü yıldızların etrafındaki toz oluşumunun tayfsal analizi

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Astronomy And Space Scıences

 • 1993 Postgraduate

  U peg değen çift yıldız sisteminin dönem analizi

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • English