Education Information

Education Information

 • 2010 - Continues Doctorate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Koc University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2007 Postgraduate

  Prince Sabahattin (1878-1948)and his place in Ottoman intellectual development

  Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • English