Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Nanokompozitler

  • Polimer Karakterizasyonu

  • Polimer Kimyada Yeni Teknolojiler

  • Organik Kimya

  • Organik Bileşiklerin Fotokimyası

  • Serbest Radikaller