Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2003 TAINN 2003- XII International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks

    Oturum Başkanı

    Çanakkale, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1