Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Nötron spektrometresi ile tomografi ve hacimsel malzemelerin tahribatsız analizi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  Bir Polarize Döteron Hedefin Polarizasyon Miktarının Ölçülmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English