Education Information

Education Information

 • 1996 - 1998 Post Doctorate

  Rutgers, The State University of New Jersey, United States Of America

 • 1984 - 1994 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1982 - 1984 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Havasız Çamur Yatağı Sisteminde Besleme Rejiminin Sistem Kararlılığı ve Çamur Özelliklerine Etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1984 Postgraduate

  Evsel Atıksuların Arazide Arıtılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı