Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2015 Associate Professor

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

 • 2004 - 2008 Assistant Professor

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

 • 2002 - 2004 Assistant Professor

  Yeditepe University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

 • 2000 - 2002 Lecturer PhD

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

Managerial Experience

 • 2009 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik Ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2009 - 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi