Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

  • 2004 - 2013 Araştırma Görevlisi

    Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans 5 Uzmanlık Alan Dersi

  • Yüksek Lisans ENVİRONMENTAL NANOTECHNOLOGY

  • Lisans Bitirme Tasarım Projesi

  • Lisans Intr to Sci&Eng Comp