Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2009 - 2010 Critical Planning

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2014 - Continues American Planning Association

  Member

 • 2005 - Continues TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi

  Member

Scientific Refereeing

 • March 2022 JOURNAL OF CULTURAL ECONOMY

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2021 URBAN RESEARCH & PRACTICE

  Journal Indexed in SSCI

 • November 2021 PLANLAMA

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2021 SAGE OPEN

  Journal Indexed in SSCI

 • February 2021 PLANLAMA

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2020 PLANLAMA

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2020 ICONARP INTERNATİONAL JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND PLANNİNG

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2019 SAGE OPEN

  Journal Indexed in SSCI

Tasks In Event Organizations

 • Kasım 2021 3VIA: A trivia trilogy to enhance knowledge and awareness on the circular economy Sustainable Development

  Workshop Organization

 • Eylül 2021 SPARKS: An International parkour around circular economy Sustainable Development

  Workshop Organization

 • Haziran 2021 İstanbul Buluşmaları 2021: İstanbul’un B Planı

  Scientific Congress

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Mayıs 2019 İşbirlikli Planlama ve Yönetişim: Sarıyer Pınar Mahallesi Örneğinde Modeller

  Workshop Organization

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Mayıs 2019 İstanbul Buluşmaları 2019: Kamusallık Aşınırken İstanbul’da Gündelik Hayat Sustainable Development

  Scientific Congress

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Nisan 2019 Mapping Golden Horn: A multi-dimentional regeneration case

  Workshop Organization

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Eylül 2018 İstanbul Buluşmaları 2018: Ekolojik Kriz Ortamında İstanbul’da Gündem, Söylem, Eylem

  Scientific Congress

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Kasım 2017 Mapping Istanbul’s regeneration

  Workshop Organization

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Ekim 2009 International Association for People-Environment Studies (IAPS) 2009 International Symposium Sustainable Development

  Scientific Congress

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

 • Mart 2008 Kentsel Dönüşüm: Katılımcı Planlama ve Uygulama Sustainable Development

  Scientific Congress

  Akçakaya Waıte Jr İ.

  İstanbul, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships