Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Mikrobiyolojisi

 • Çevre Teknolojisi

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Çevre Yönetimi

 • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

 • Kirlenmiş Sahalar ve Remediasyonu

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Su ve Hava Kaynaklarının Yönetimi

 • Endüstri Mühendisliği

 • Kalite ve Güvenilirlik

 • Güvenilirlik ve Bakım

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Üretim

 • Boruhatları

 • Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları