Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilimleri, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje Ve Yapım Yönetimi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2006 - 2007 Postgraduate

  University of Salford, School Of Construction & Property Management, IT Management İn Construction , United Kingdom

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Yapı Bilimleri

 • 2008 Postgraduate

  İnşaat Firmalarının Rekabet Avantajı Sağlamasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Proje Ve Yapım Yönetimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Italian