Education Information

Education Information

 • 1987 - 1994 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilimdalı - Geoteknik Mühendisliği, Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilimdalı - Geoteknik Mühendisliği, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Geoteknik Özelliklerin Belirlenmesinde Sismik ve Penetrasyon Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geoteknik Müheendisliği

 • 1987 Postgraduate

  Konsolidasyon Yöntemlerinin Kayma Mukavemetine Etkisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geoteknik Müheendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English