Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Olabilirsel doğrusal programlama ile tedarik zinciri ağ yapısının modellenmesi ve bir uygulama Sustainable Development

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmadaki yeri: Bir bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • English