Education Information

Education Information

  • 1993 - 1997 Doctorate

    Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 1997 Doctorate

    Türkiye'de Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English