Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The sea and inner water transportation policy of EC and how effects Türkiye

Maritime Transportation III, Barselona, İspanya, 16 - 19 Mayıs 2006, ss.143-152

Diğer Yayınlar