Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 UNESCO Dünya Mirası Alanlarında Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi (KÜMED) Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dördüncü Büyük Buluşması

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Adalar’daki Mimari Miras ve Niteliğin Korunma ve Sürdürülmesi İçin Notlar Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları 2017-2 BİDEP Paneli

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2018 VGM Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması Meslek İçi Eğitim Semineri

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 İTÜ RESTORASYON PROGRAMI 40.yıl BULUŞMASI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 "Koru(ma)ma Üzerine..."

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Aya İrini Çalıştayı/Hagia Irene Workshop

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 AGÜ Mimarlık Fakültesi için Arama Konferansı

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 UNESCO DÜNYA MİRAS MERKEZİ/ICOMOS ISTANBUL REAKTİF İZLEME MİSYON TOPLANTISI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Letoon Araştırmaları Çalıştayı

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Prof. Dr. Metin Ahunbay ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mimarlık Tarihi Araştırmaları Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2015 Antalya Dokuma İplik Fabrikası Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Bitlis, Türkiye

 • 2014 UNESCO Dünya Miras Yolunda Amasra Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Bartın, Türkiye

 • 2013 Vakıf Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Akıl Platformu Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Tarihi Yarımada Karasurları Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Kocaeli, Türkiye

 • 2013 Architects meet in Istanbul, Arkimeet’ 13

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Sempozyumu

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Divriği Yönetim Planı Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Tepebağ Höyüğü ve Kentsel Sit Alanı Sağlıklaştırması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2011 Prof. Dr. Günhan Danışman anısına Modern Mimarlık Mirasımız ve Koruma Sorunları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Van, Türkiye

 • 2011 Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Karabük, Türkiye

 • 2009 Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı ve Meslek İçi Eğitim

  Çalışma Grubu

  Erzurum, Türkiye

 • 2008 Kani Kuzucular’ı Anma Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Değerlendirme Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 1999 Doğan Kuban Seminerleri III: İTÜ’de Koruma Çalışmaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 1994 - 1999 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK

 • 1990 - 1990 Doktora Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar