Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Adsorpsiyon Spektroskopisi