Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Istanbul Technical University, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Advanced Studies İn Music (Yl) (Tezsiz) (İö), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Astronomy And Space Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Türk makam müziği çalgılarından tanbur'un müzik prodüksiyonu için kayıt yöntem ve teknikleri

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Foreign Languages

 • English