Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2017 Turkish Journal of Chemistry

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mayıs 2014 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Şubat 2013 Dyes and Pigments

    SCI Kapsamındaki Dergi