Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2007 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1994 - 1999 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Bifenil Sübstitüentler İçeren Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2003 Yüksek Lisans

  Yeni Bir Ftalosiyanin- Porfirazin Hibrit Bileşiğinin Sentezi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • İngilizce