Education Information

Dissertations

  • 2011 Doctorate

    Hacimsel malzemelerin hızlı nötron radyografisi ile tahribatsız analizi

    Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences

  • 2004 Postgraduate

    Tekirdağ’ın çevresel doğal radyoaktivite seviyelerinin belirlenmesi

    Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences