Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Spektroskopik Yöntemler

  • İnorganik Kimya

  • Organometalik Kimya

  • Organik Kimya

  • Asimetrik Sentez Kimyası