Araştırma Alanları

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Cevher Hazırlama

  • Kırma, Öğütme, Boyutlandırma

  • Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam

  • Flotasyon ve Flokülasyon

  • Susuzlandırma

  • Mühendislik ve Teknoloji