Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler