Scientific Activities

Jury Memberships

  • August 2017 Post Graduate

    İstanbul Üniversitesi

    KUZEY EGE MÜSELLİM GEÇİDİ BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞEN DÜZENSİZ GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNİN ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ