Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, Turkey

 • 1989 - 1993 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Sonsuz geniş bir tabakaya gömülü doğrultusu bilinmeyen silindirik cisimlere ilişkin ters saçılma problemleri

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  Gelir ve kurumlar vergisinin yeri ve gelişimi

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü