Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Mevlevi Ayinlerinin Kompozisyon Açısından İncelenmesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

Foreign Languages

  • English