Prof.Dr.

Can Karadoğan


Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Müzik Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Miam), Türkiye

1998 - 2004

1998 - 2004

Yüksek Lisans

Technische Universitaet Hamburg-Harburg, School Of Electrical And Information Engineering, Informatıon & Communıcatıon Systems, Almanya

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Statistical evaluation of production techniques as they relate to perceived Turkish makam music case study:kanun

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü

2004

2004

Yüksek Lisans

Design and Implementation of an Audio Measurement System with MATLAB

Technische Universitaet Hamburg-Harburg, School Of Electrical And Information Engineering

Yabancı Diller

İngilizce

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Müzik , Müzik Bilimleri, Duysal Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr)

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MYE501E MUSIC AND TECHNOLOGY

Lisans

Lisans

BİTİRME ÇALIŞMASI

Doktora

Doktora

INDIVIDUAL RESEARCH TOPICS IN MUSIC 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MYL 501E MUSIC AND TECHNOLOGYJüri Üyelikleri

Haziran-2017

Haziran 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İTÜ MİAM DOKTORA YETERLİK SINAVI - İTÜ MİAM