Araştırma Alanları

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Biyomoleküller

 • Enzimoloji

 • Proteomiks

 • Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Çevre Biyolojisi

 • Mikrobiyal Çeşitlilik

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Protein Mühendisliği

 • Temel Bilimler