Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl), Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Modifiye elektrotların geliştirilmesi ve voltametrik tayinlerde kullanılmalarının incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2002 Yüksek Lisans

  Poli(3-Metiltiyofen) İletken Polimeri Üzerine Dispers Edilmiş Platin Esaslı Katalizörler Üzerinde Metanol Oksidasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce