Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Kimyasal ve Elektrokimyasal Özellikler

 • Korozyon ve Korozyondan Korunma

 • Kaplama Teknolojileri

 • Üretim Metalurjisi

 • Elektrolitik Kaplama

 • Elektrometalurji

 • Geri Dönüşüm Süreçleri

 • Hidrometalurji

 • Pirometalurji