Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr), Türkiye

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Hanehalkı harcama esneklikleri ve çocuk maliyeti-Türkiye örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce