Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE GENDER WAGE INEQUALITY IN TURKEY

Global İşletme Araştırmaları Kongresi 2018 (GBRC2018), İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, vol.7, pp.408-413

Mekânsal Pseudo Panel Veri Yönteminin Hanehalkı İşgücü Mikro Veri Setlerine Uygulanması

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.22

Türkiye’de Büyüme Finansmanında Yabancı Sermaye Akımlarının Rolü

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.29

The Estimation of Cost of Children Using Equivalence Scale on Turkey and Differences between Poor and Rich Households

Western Economic Association International (WEAI), Portland, Oregon, United States Of America, 29 June - 03 July 2016, vol.0, no.0