Araştırma Alanları

  • Birleşmeli Halkalar ve Cebirler

  • Cebirsel Topoloji

  • Genel Cebirsel Sistemler

  • Grup Teorisi ve Genellemeler

  • K-Kuramı

  • Topolojik Gruplar, Lie Grupları