Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Uygulamalı Jeoloji

  • Matematiksel Jeoloji

  • Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)

  • Kaya Mekaniği

  • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

  • Rezervuar

  • Rezervuar Mühendisliği ve İyileştirme Yöntemleri