Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2008 Post Doktora

  University of Alberta, Department of Civil and Environmental Engineering, Petroleum Engineering, Kanada

 • 1996 - 2006 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1996 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Süreksizlik içeren ortamların mekanik modellemesi için pürüzlülüğün kuramsal ve deneysel yöntemler ile sayısal tanımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1996 Yüksek Lisans

  Harşit Vadisi-Kürtün Barajı aks yeri kayaçlarında çatlak yüzeylerindeki pürüzlülüğünün sayısal tanımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce