Arş.Gör.

Gamze Kazancı


Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlaması

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Türkiye

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Türkiye

2012 - 2017

2012 - 2017

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

İklim değişikliğine uyum kapsamında akıllı kentlerin rolü: Muğla metropoliten alanı üzerine bir değerlendirme

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Alanları

Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

What is the Relationship Between Social Inclusion and Transport Planning Practices?

KAZANCI G.

IV. International Conferences on Urban Studies, 16 - 18 Ekim 2019