Res. Asst.Gamze Kazancı Altınok


Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması


Research Areas: City and Regional Planning, Urban Planning and Development

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Istanbul Technical University, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Turkey

2017 - 2019

2017 - 2019

Postgraduate

Istanbul Technical University, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması, Turkey

2012 - 2017

2012 - 2017

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

İklim değişikliğine uyum kapsamında akıllı kentlerin rolü: Muğla metropoliten alanı üzerine bir değerlendirme

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Research Areas

City and Regional Planning

Urban Planning and Development

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Istanbul Technical University, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

KENTLEŞMENİN BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ; BOLU ÖRNEĞİ

Kazancı Altınok G.

III. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Konferansı-2021, Ankara, Turkey, 16 - 21 April 2021, pp.288-289 Sustainable Development

2019

2019

What is the Relationship Between Social Inclusion and Transport Planning Practices?

KAZANCI G.

IV. International Conferences on Urban Studies, 16 - 18 October 2019 Sustainable Development