Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improving the Performance of Transient Stability Prediction using Resampling Methods

11th INTERNATIONAL CONFERENCE onELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING, 28 - 30 Kasım 2019 identifier

An Optimal PMU Placement Scheme for Early Prediction of Transient Instabilities in Power Systems

2019 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), Istanbul, Turkey, 25 - 26 Nisan 2019, ss.184-188 identifier identifier

Wide Area Measurement Based Online Monitoring and Event Detection Using Convolutional Neural Networks

2019 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), Istanbul, Turkey, 25 - 26 Nisan 2019, ss.223 identifier identifier

Wide Area Measurement-based Transient Stability Prediction using Long Short-Term Memory Networks

2019 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), Istanbul, Turkey, 25 - 26 Nisan 2019, ss.159 identifier identifier

Güç Sistemlerinde Geçici Hal Kararsızlığının Ağaç Tabanlı Makine Öğrenmesi

GÜÇ SİSTEMLERİ KONFERANSI CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.131-136