Araştırma Alanları

 • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Rezervuar

 • Petrol Jeokimyası

 • Petrol Jeofiziği

 • Rezervuar Mühendisliği ve İyileştirme Yöntemleri

 • Gaz Hidratları

 • Jeothermal Rezervuar Mühendisliği

 • Üretim

 • Petrol ve Gaz Üretimi

 • Kuyu Logları

 • Kuyu Tamamlama ve Servis

 • Boruhatları

 • Yeraltı Depolama

 • Petrol Saha Servisleri ve Ek Teknolojiler

 • Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları

 • Ekoloji ve Kirlenme

 • Petrol Ürünleri (benzin, mazot, fuel-oil, solventler)

 • Deniz Petrol ve Gaz Üretimi

 • Gaz Hidrat Rezervlerinden Gaz Üretimi