Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA KENTSEL DİRENÇLİLİĞİN TARTIŞILMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Türkiye Belediyeler Birliği 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 October 2021

İmar Planı Değişikliği İle Erişilebilirlik İlişkisi: Bağcılar İlçesi Örneği

IV. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 16 October 2019

Factors affecting the spatial distribution of hospitals in Istanbul

12th World Congress of RSAI, Goa, India, 29 May - 01 June 2018

Public space and perception of terror

Jane Jacobs 100: Her legacy and relevance in the 21st Century, delft, Netherlands, 24 - 25 May 2016, pp.266-270

Back to the Future What an Urban Transformation Approach Being Suggested Makes Us Think

International Conference on Changing Cities II:Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Greece, 22 - 26 June 2015, pp.2139-2148

Books & Book Chapters

Public Space and perception of terror

in: Jane Jacobs is still here, Roberto Rocco, Editor, Delft Bouwkunde, Delft, pp.266-271, 2018

HASTANELERİN MEKANSAL DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:İSTANBUL ÖRNEĞİ

in: YER SEÇİMİ KURAMI VE UYGULAMALARI, ŞEVKİYE ŞENCE TÜRK, VEDİA DÖKMECİ, Editor, Yeni Anadolu Yayınları, İstanbul, pp.178-209, 2017

Hastanelerin Mekânsal Dağılımını Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği

in: Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE, DÖKMECİ VEDİA, Editor, YENİ ANADOLU YAYINCILIK, İstanbul, pp.178-208, 2017

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals