Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Değişik sorbentler yardımıyla baca gazlarından kükürt dioksitin giderilmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 1992 Postgraduate

  Kömürün kısa analizinin TGA yöntemiyle saptanması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • English