Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Enerji

  • Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması

  • Yenilenebilir Enerji

  • Güç Elektroniği

  • Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı

  • Elektrik Motoru Sürücüleri

  • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

  • Güç Çevirgeçleri