Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2017 Journal of ETA Maritime Science

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Eylül 2016 Journal of ETA Maritime Science

    Hakemli Bilimsel Dergi