Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Economy And Socıal Scıences, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  University of Alberta, Siyaset Bilimi, Canada

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Dialogism and Democracy

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

 • 1993 Postgraduate

  Nationalism: Present Absence, Absent Presence

  University Of Alberta, Siyaset Bilimi

Foreign Languages

 • English