Genel Bilgiler

Biyografi

Bugüne kadar maden yataklarının aranması ve değerlendirilmesi üzerine çeşitli araştırmalar yaptım. Polimetalik cevherleşmelerinin farklarını özeliklede altın zenginleşmelerini daha iyi anlamlandırmak için metalojenik provensleri plaka tektoniği ile ilişkilendirebileceğim tektono-metalojenik modellemeler üzerine çalışıyorum. Modelleme yaparken, magmatik ve hidrotermal sistemlerin ortamsal özellikleri, yapısal kontrol bileşenleri, akışkanların kökenleri ve karakterlerini anlamak gibi konulara önem veriyorum. İyi modeller elde edebilmek için sahadan edindiğim verileri daha sonra jeokimyasal / izotopik analizler, sıvı kapanım verileri ve cevher mikroskobisi çalışmalarıyla sistematik olarak sentezleyerek CBS tabanlı yazılımlar üzerinde değerlendirmeyi tercih ediyorum.

Kurum Bilgileri

Birim
Maden
Bölüm
Jeoloji Mühendisliği

İletişim

E-posta
kocaturkhu@itu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.itu.edu.tr/kocaturkhu
Ofis
MADEN FAKÜLTESİ