Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği / Maden Yatakları Ve Jeokimya, Turkey

 • 2015 - 2016 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği / Maden Yatakları Ve Jeokimya, Turkey

 • 2006 - 2013 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Uludağ Çevresindeki Magmatik ve Hidrotermal Sistemlerde Altın Taşıyan Akışkanların Tektono-Metalojenik Olarak Modellenmesi (Bursa- KB Türkiye)

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  İnegöl, Keles (Bursa) yöresi polimetalik cevherleşmelerin değerlendirilmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences

 • 2016 Postgraduate

  Uludağ’ın güneyinde gelişmiş granitoyidik intrüzyonlarla ilişkili cevherleşmelerin değerlendirilmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • English